Login

Personlig informasjon

Alias

Campoy

Navn

David Campoy

Fylke

Malaga

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD AB

32.78

MPR AB

3.43