Login

Personlig informasjon

Alias

Junior

Navn

Frans Jonkers

Fylke

Barcelona

Land

España

BACKGROUND

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD EB

32.05

MPR EB

3.96

PPD AB

33.54

MPR AB

4.02