Login

Personlig informasjon

Alias

Junior

Navn

Frans Jonkers

Fylke

Barcelona

Land

España

BACKGROUND

GOODSHOT

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD EB

32.05

MPR EB

3.96

PPD AB

33.54

MPR AB

4.02