Login

Personlig informasjon

Alias

Jl

Navn

Jose luis Torres arbol

Fylke

Barcelona

Land

España

BACKGROUND

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD AB

38.11

MPR AB

4.68