Login

Personlig informasjon

Alias

Yola

Navn

Yolanda Barba

Fylke

Madrid

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD AB

22.55

MPR AB

2.46