Login

Personlig informasjon

Alias

Marti

Navn

Martin Santamaria

Fylke

Barcelona

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD EB

30

PPD AB

43.79

MPR AB

6.08