Login

Personlig informasjon

Alias

J cruz

Navn

Francisco javier Gonzalez cruz

Fylke

Barcelona

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD EB

26.19

PPD AB

45.6

MPR AB

5.32