Radikal Player - Christian Kallinger - Kalli - Platinum Official Player
Login

Personlig informasjon

Alias

Kalli

Navn

Christian Kallinger

Fylke

Wien

Land

Österreich

Idrettsinformasjon

PPD EB

29.04

MPR EB

3.4

PPD AB

45.67

MPR AB

6