Radikal Player - Samuel Famoso - Samu 180 - Silver Official Player
Login

Personlig informasjon

Alias

Samu 180

Navn

Samuel Famoso

Fylke

Barcelona

Land

España

BACKGROUND

GOODSHOT

Idrettsinformasjon

PPD AB

37.64

MPR AB

4.5