Login

Personlig informasjon

Alias

Juanin

Navn

Juan Velasco

Fylke

Tarragona

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD AB

25.61

MPR AB

2.83