Radikal Player - Gemma Kotara - Pinay - Silver Official Player
Login

Personlig informasjon

Alias

Pinay

Navn

Gemma Kotara

Fylke

Virginia

Land

Usa

Nåværende konkurranser

Ingen konkurranse

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD AB

27.5

MPR AB

3.39