Radikal Player - Francisco javier Gonzalez cruz - J cruz - Golden Official Player
Login

Personlig informasjon

Alias

J cruz

Navn

Francisco javier Gonzalez cruz

Fylke

Barcelona

Land

España

Idrettsinformasjon

Dominerende hånd

IKKE SANT

PPD EB

25.6

PPD AB

41.47

MPR AB

5.1